z historie obce

       místopis      

   Hranice 1945  

    okolní obce    

    smírčí kříže    

 

 

 Historie názvů částí obce v Hranicích
podle Jana Kryla ca.1991

(mírně upraveno)
 


V Hranicích u Aše do roku 1946 neměly některá náměstí
a ulice svůj název a pojmenování. Ve většině případů se používalo
pojmenování samotných částí obce tak jak postupně vznikaly.
Jednotlivé nejdůležitější části obce jsou uváděny

v tomto místopise v původním znění, tedy německy,a současně je znění
přeloženo do češtiny pokud překlad má svůj smysl. V jiném případě
tím vznikne zajímavý překlad který by se však prakticky nedal v
českém názvu použít a ztratil by tím původní význam. 
Místopisné názvy v němčině jsou používány již mnoho sto-
letí a dnes je již skoro nemožné vypátrat jak a proč tyto názvy
ve svém znění a významu vznikly. Proto jsou některé názvy částí
obce používány v překladu z německého originálu do češtiny a ně-
které názvy které se nedaly v překladu použít dostaly nový

český název.


1. Historie názvů částí obce v Hranicích
2. Názvy náměstí a ulic v Hranicích


MITTELORT - STŘED MĚSTA /1/

Střed města je myšlen kolem dnešního Masarykova náměstí pod
dominantou města, jímž je od nepaměti evangelický kostel s městským
hřbitovem.

seznam
 


OBERDORF - HORNÍ VES /2/

Část města kolem Husova náměstí, dále podél silnice v Husovo ulici
vpravo směrem k továrnímu objektu bývalé Aritmy a jejího okolí.
Sem spadá také Krátká a Soukenná ulice.

seznam
 


NEUSTAT - NOVÉ MĚSTO / 3 /

Část města kolem vodní nádrže "Junák" zahrnující do svého
teritoria ulice Americkou, Alešovu, Údolní, Mírovou a Hraniční.

seznam
 


SIEDLUNG - SÍDLIŠTĚ /4/

Tato část města vznikla v druhé polovině třicátých let. Dnes je
používán název "Na Vyhlídce". Domky této části města se nacházejí
po levé straně silnice směrem do Trojmezí, když z Hranic
vycházíme Americkou ulicí.

seznam
 


EINÖDE - SAMOTA /5/

Dnes se této části katastrálního území města říká "Na babičkách".
Stávalo zde 57 domků a zemědělských usedlosti.Byla zde také
hospoda "U zelené lípy"s prodejnou potravin. Samota zanikla kolem
roku 1950. K demolici opuštěných domů bylo použito těžké techniky a
vše rekultivací přeměněno na zemědělskou půdu. Samota se nacházela
v místech vlevo od silnice na hraniční přechod Ebmath. K samotě
též patřily roztroušená stavení, dnes Na Vyhlídce, stojící
vpravo při silnici do obce Trojmezí.

seznam
 


FINKE   / 6 /

Tato samota Finke zanikla ihned po odsunu německých obyvatel
v roce 1946. Nalézala se v dnes zalesněném místě vpravo od silnice
na hraniční přechod Ebmath, poblíž státní hranice se Saskem.
Stávalo zde 9.domků a jedna tovární budova - barevna látek.

seznam
 


PFARWALD - FARSKÝ LES / 7 

Zalesněné údolí táhnoucí se od Finke k Růžovému údolí, podél saské
hranice. V údolíčku se také nachází malý rybníček poblíž kterého se v době II.
světové války - 5.března 1945 se zřítil anglický bombardér.
V roce 1991 zde byl zásluhou Svazu přátel USA v Chebu a našeho města postavem
obětem této havárie pomníček.

seznam
 


HÜBEL - KOPEČEK / 8 /

Část města mezi ulicemi U hřbitova a Habrmanovou. Dříve zde stával
velký tovární objekt a několik hospodářských usedlostí.

seznam
 


SCHMALZGRUBE   /9 /

Jméno je pravděpodobně odvozeno od té skutečnosti, že zde stávalo několik
velkých hospodářských usedlosti s velkým počtem hospodářského
dobytka. Tato část města se táhne od domů čp.88 - bývalá restaurace
v Růžovém údolí, dříve Městské lázně - podél Hranického potoka
ke státní hranici se Saskem. Dnes používaný a známější název
 tohoto údolí je Růžové údolí - Rosenthal.

seznam
 


PFANNENSTIEL - RUKOJEŤ PÁNVE / 10 /

Doslovný překlad do češtiny této části města ukazuje, že některé
názvy doslovným překladem ztrácejí na významu. Jedná se o údolí,
které dnes nese název "Krásné údolí". Rozprostírá se nad bývalou
skládkou směrem k silnici vedoucí na Krásňany. Je zde několik
roztroušených domků. Pramení zde Bezejmenný potok který se vlévá
v Růžovém údolí do Hranického potoka.

seznam
 


LANDSCHULZ - KRÁSŇANY / 11 /

Této části města na hraničním přechodu Hranice - Bad Elster se
německy říkalo Landschulz, dle jména majitele bývalé zdejší
restaurace "'Švýcarský dům". Název se nedá přeložit do češtiny 
a byl proto přijat název "Krásňany" dle návrhu příslušníků
Pohraniční stráže, kteří zde měli v letech 1951 - 1964 útvar v
bývalé budově celnice, dnes Domov důchodců v Hranicích.

seznam
 


LÄNGENAU - SASKÉ ÚDOLÍ / 12 /

Saské údolí se táhne od Saských hranic na Krásňanech směrem k
silnici do Aše. Po pravé straně silnice na Krásňanech jsou silné
vodní prameny, dva lesní rybníky a prameni zde potok Rokytnice,
tekoucí údolím dále do Trojmezí a na Kaiserově hamru
opouští Čechy a teče dále do Bavorska.
Za existence Pohraniční stráže používala část Saského údolí
armáda jako vojenskou střelnici.

seznam
 


KLEMENTSHÖHE - KLEMENTÍNSKÁ VÝŠINA / 13 /

Takto se v minulosti nazývala výšina kde se dnes nacházejí
ulice Pramenní a horní část ulice Ašské.

seznam
 


NEUE WELT - NOVÝ SVĚT / 14 /

Tato část města začala vznikat koncem 19.století výstavbou
rodinných domků textilních dělníků. Do této části města jsou
zahrnuty ulice Zborovská, Tovární, Zahradní, Janáčkova a střední 
část ulice Vilové.

seznam
 


MEIERHOF - MAJERŮV DVŮR / 15 /

Centrem této části města je Pastvinská ulice. Dále sem spadají
ulice Dobrovského, U starého nádraží, Luční, Jiráskova, Na Píšovce.
V této části města jsou dvě zahrádkářské osady a tovární
objekt bývalé Ohary - později ubytovna.

seznam
 


GALGENDORF - ŠIBENIČNÍ VRCH / 16 /

Jsou to roztroušené domky v polích jejíchž centrem je hospodářská
usedlost "U Nováka" čp.108. V těchto místech v minulosti
stávalo několik dalších zemědělských dvorů. Prý zde stávala
na této výšině nad městem také šibenice a mělo se zde také
popravovat. O tomto však nejsou žádné historické záznamy.
Na mapách je toto místo označováno také Na Horce.

seznam
 


BRENNTVIERTEL / 17 /

Tento nepřeložitelný místopisný název je bývalé označení místa
které se nachází vlevo podél cesty,když odbočíme vlevo před
lesem u silnice směrem na obec Pastviny. Je to jakási zkratka do
Studánky, dnes již málo používaná. Vyúsťuje u prostředního rybníka.
V minulosti zde stávalo několik stavení.

seznam
 


ZIEGELHÜTTE - CIHELNA / 18 /

Uvedený název byl používán pro místo kde dnes stojí Městská
vodárna a průmyslová vodárna Brusírny skla. V minulosti se zde
těžila hlína pro cihelnu ve Studánce.
Dnešní úřední název tohoto místa je Na Vodárně. Na některých mapách
se ještě používají pro toto místo názvy Na Dole, nebo Cihelna

seznam
 


BAHNELBRÜCKE / 19 /


Opět jeden z názvů části města,který se nedá přesně přeložit.
Pravděpodobně podnětem k tomuto názvu byla silnice po hrázi
pastvinského rybníka, kde dříve stával starý mlýn "Dolíška".
V současnosti se celé této lokalitě města říká "Na Dolíšce".
Stojí zde několik rodinných domků a rekreačních chalup.


seznam
 


ALTE GRÜN / 20 /

Starý místopisný název, lesního masívu vpravo od silnice ve směru
na Pastviny za rybníkem. V minulosti zde stávalo několik domků.
Dnes se zde také říká "U Ludvíka". V sedmdesátých letech zde Ohara
Studánka v tomto lesním masívu vybudovala odkalovací nádrže -
laguny pro čistění odpadové průmyslové vody z tohoto textilního
závodu ve Studánce.

seznam
 


SANDMÜHLE -- PÍSKOVÝ MLÝN  / 21 /

Tento Pískový mlýn se nacházel v údolí potoka Rokytnice asi 500
metrů po proudu pod vodárnami. V druhé polovině 18.století se v
těchto místech rýžovalo zlato, po němž zde zůstaly hromady
vytěženého písku. Celé této části údolí a lesu v okolí se říká "U Pískového mlýna",
což je odvozeno od hromad tohoto písku, který, s mlýnem vzaly
za své při rekultivaci a odvodňování v 70 letech. Po mlýně zde
zůstala jako památka jen část vodního náhonu k tomuto mlýnu.

seznam
 


ZIEGENRÜCK - KOZÍ HŘBET  / 22 / 

Tato část města je na hranici katastrálního území s obcí
Trojmezí. Je zde také několik rodinných domků a rekreačních
chalup a chat. Jako současný místopisný název se také používá
název "Nad Přehradou" a to od doby kdy zde bylo v počátcích
sedmdesátých let vybudována vodní přehradní nádrž kterou je
možno využívat též pro rekreační účely.


seznam
 

 
Názvy náměstí a ulic v Hranicích
 

Alešova ulice

Tato ulice nese svůj název od roku 1946.Je pojmenována po významném
českém malíři Mikoláši Alšovi /1791 - 186l/.Aleš na svých malbách
vytvářel hrdinské postavy,národní minulosti,historické bojovníky,ale i
svérázné lidové typy.Svými díly ozdobil mnoho staveb v Praze,Plzni,
Písku,Vodňanech i jinde.
Tato Alešova ulice odbočuje z ulice Americké vpravo před výjezdem z
obce směrem na vyhlídku.V minulosti se tato část obce nazývala
Neustadt - Nové město.
Domy v této ulici dle čp. 256,298,299,300,721,769.

seznam
 


Americká ulice

Název ulice byl navržen v roce 1990,kdy Městské zastupitelstvo změnil
bývalý název "Na vyhlídce".Tento název byl z roku 1946.Tato část
obce kde se Americká ulice nachází se v minulosti nazývalo Neustadt-
Nové město.
Podnětem ke změně názvu bylo osvobození města americkou armádou v
roce 1945,jejíž část touto ulicí přišla ze směru od obce Trojmezí,kde
na Kaiserově hamru překročila státní.hranici jako první na území
Československa.
Domy v této ulici dle čp. 18,201,247,314,395,445,750,864,865.

seznam
 


Ašská ulice

Ašská ulice je výchozí ulicí z města směrem na Aš a dále do vnitrozemí
našeho státu.Její pojmenování vzniklo pravděpodobně nedlouho po
vzniku této silnice.Již v roce l719 je tato cesta uváděna jako zemská
stezka a v roce 1750 upravena pro řádný provoz.V roce 1924 v době
velké nezaměstnanosti v Hranicích dostala tato ulice povrch z dlažebních
čedičových kostek.
Ašská ulice s uvedeným názvem vedla v minulosti od samotného náměstí.
V roce 1946 byla tato ulice rozdělena na ulice dvě.Z náměstí na
křižovatku s Nádražní ulicí se tato část jmenuje Vítězná a dále jí
zůstalo původní jméno - Ašská.Ulice má velké stoupání a je v zimních
měsících "tvrdým oříškem" pro motoristy.
Domy v této ulici dle čp. 529,540,542,626.

seznam
 


Boční ulice

Tato ulička s nezpevněnou komunikací je slepá a je jakousi odbočkou z
Husovy ulice,která vede z města směrem k hraničnímu přechodu Hranice-
Ebmath směřující dále do Saska.Stavení která zde stojí se započítávají
do Husovy ulice.Vzhledem k tomu, že se zde provádí další výstavba
rodinných domků,rozhodlo Městské zastupitelstvo v roce 1998,dát této
uličce vlastní název - Boční ulice.
Domy v této ulici dle čp. 319,320,871.

seznam
 


ulice Boženy Němcové

Tato, do roku 1989 bezejmenná ulička,byla pojmenována rozhodnutím městského
zastupitelstva v Hranicích v roce 1990 po české spisovatelce
Boženě Němcové /1820 - 1862/,zakladatelce české prózy.V jejím díle se
uplatňuje vyprávěčský talent,využívající prvky lidového jazyka.Ve
svých povídkách se soustředila na sociální otázky.Svůj věhlas získala
knihou "Babička" a dalších knih z lidového prostředí.
Zajímavostí této uličky je domek čp.159 který byl postaven kolem roku
1790. .
Domy v této ulici dle čp. 159,415,562.

seznam
 


Česká ulice

Název této ulice Byl doporučen v roce 1990,městským zastupitelstvem.
Dříve se této ulici říkalo také Horní ulice.Tento název
však nebyl nikdy oficiálně schválen.Zastupitelstvo vycházelo
také z té skutečnosti,že v Hranicích jsou pojmenovány ulice také podle
různých států /Ruská,Americká,Slovenská/ A tak ulice od
domu čp.7 /bývalá pekárna/ v ulici U pošty směrem Na vyhlídku byla
pojmenována ulicí Českou.
Domy v této ulici dle čp. 450,513,579,620,738.

seznam
 


Dělnická ulice

Takto byla pojmenována tato ulice,dříve bezejmenná,v roce 1990
rozhodnutím Městského zastupitelstva .Dělnickou snad proto že
zde bylo možno nalézt dělnické zaměstnání jak v bývalé Aritmě tak v
kravíně Státního statku.Ulice ústí do polí na cestu která dříve vedla
na samotu Finke /Pěnkava/ ležící u státní hranice se Saskem.Dnes
již tato samota s několika domky neexistuje.Stával zde i větši továr-
ní objekt zaměřený na textilní výrobu /barevna látek/.Zajímavé je
také to,že na této samotě nebo v její blízkosti prý býval v dobách
třicetileté války /1618 - 1648/ vojenský hřbitov.
Domy v této ulici dle čp. 186,602,603,604,605,656,657,660,852,874.

seznam
 


Dobrovského ulice

Ulice nese tento název od roku 1946.K pojmenování bylo použito jméno
Josefa Dobrovského /1753 - 1829/,kněze,zakladatele slavistiky a vůdčí
osobnosti národního obrození v letech na přelomu 18.a 19.století.
Tato ulice spojuje Pastvinskou ulici s ulicí U starého nádraží a ve
své polovině přetíná svým nechráněným přejezdem železniční trať.
Ulice je významná také tím,že se zde zachovaly dvě staré hospodářské
usedlosti postavené před rokem 1770,chráněné památkovým ústavem v Plzni.
V ulici byla v minulosti na rozlehlém pozemku pod domem čp.444
pila na zpracování dřeva těženém v místních lesích.
Domy v této ulici dle čp. 97,98,155,531,533,544,550,557,597,619,64l,
686,687,697,722,742,776.

seznam
 


Ebmathská ulice

Je to vlastně výpadová silnice z obce směrem na hraniční přechod
Hranice - Ebmath a dále do stejnojmenné obce na saském území.Tento
název nese od doby kdy v roce 1719 byla tato silnice jako zemská silnice
vybudována.Dříve zde stávalo kolem této silnice několik domků,
hospodářská usedlost,továrna, restaurace které se říkalo "Erholung" nebo
"Weinschenke" - zotavovna nebo vinný šenk s tanečním sálem a také budova
české celnice a finanční stráže,která v poválečných letech sloužila
jako útvar Pohraniční stráže.Tato budova,která byla postavena v roce
1937 byla v roce 1969 odstraněna odstřelem.
3.10.1938 vstoupila přes tento hraniční přechod do bývalého Rossbachu
německá armáda Wehrmacht a připojila takto město k Velkoněmecké
říši na dobu více jak šesti let.
V současné době již zde žádný objekt nestojí,pouze několik dřevěných
stánků které využívají vietnamští prodejci na pozemcích soukromých
majitelů.V roce 1993 zde byl na komunikaci položen nový asfaltový
koberec a v roce 1995 obnoven hraniční přechod,který byl od roku 1945
uzavřen.Zatím pouze pro pěší.

seznam
 


Evangelická ulice

Je to kratičká ulice směrem k evangelickému kostelu a hřbitovu.Název
nese od roku 1946,dříve se této části obce říkalo Kirchenberg - Kostelní
kopec. V této ulici u evangelického kostela jsou umístěny dva
pomníky obětem 1.světové Války v letech 1914 - 1918
V minulosti zde stávala stará fara čp.41,evangelická škola čp.42 a
několik dalších domů.Starou faru navštívil v roce 1702 císař Josef I.
Domy v této ulici dle čp. 137,223,661.

seznam
 


Habrmanova ulice

K pojmenováni této ulice bylo použito v roce 1946 jméno Gustava
Habrmana,českého politika z počátků 20.století.Žil v letech 1864 až
1932.Byl členem sociální demokracie,prošel rakouskou říšskou radou,
parlamentem i senátem a stal se prvním československým ministrem
školství.
V této ulici je několik starých domů z nichž čp.180 je v seznamu
památkově chráněných objektů. Stávala zde také hospoda "Růžové údolí"
s kuželkárnou a prvním kinem /Imperiál/ v Hranicích.Objekt částečně
vyhořel /sál/ v roce 1969 a v roce 1987 byl celý objekt zbořen.
Stavba tohoto objektu se datovala do 16.století a sestávala z různých
přístaveb.
Za domem čp.477 stávala velká pila na zpracování dřeva.Také několik
dřevěných hospodářských usedlostí se nedočkalo dnešních dnů.Je zde
také několik vzrostlých listnatých stromů.
Domy v této ulici dle čp. 62,166,180,259,474,475,476,477,478,512,
650,669,670,673,767,768,773,774.

seznam
 


Hraniční ulice

Jedná se o poslední ulici při výjezdu z města k hraničnímu přechodu
Hranice - Ebmath do Saska.Dříve bezejmenná,od roku 1990 po schválení
Městským zastupitelstvem,pojmenována jako ulice Hraniční neboť se
nalézá asi 1 km od státní hranice a domky zde stojící jsou posledními
na české straně.
Domy v této ulici dle čp. 607,608,609,610,611,612.

seznam
 


Husova ulice

Nejdelší ulice v Hranicích která vyúsťuje z Masarykovo náměstí a směřuje
dále horní částí města k hraničnímu přechodu na Ebmathu.Dříve se
nazývala Hauptstrasse - Hlavní ulice.V roce 1946 pojmenována po
historické osobnosti českých dějin,po mistru Janu Husovi /asi 1371 -
14l5/.JMenovaný v počátcích 15.století bouřil proti neřestem katolických
kněží.Za svoji kritiku a neústupnost ze svého přesvědčeni byl
odsouzen v německém městě Konstanz - Kostnici k smrti upálením.
Rozsudek byl proveden 6. července 14l5.Jeho popel byl vysypán do řeky
Rýna, aby jeho památka byla zapomenuta.
Domy v této ulici dle čp. 29,30,38,43,45,46,160,191,337,414,4l6,436,
442,44,,463,465,498,539,565,589,646,667,
7l0,737,770,849,868,872.

seznam
 


Husovo náměstí

Jedno ze tří hranických náměstí bylo v roce 1946 pojmenováno po
katolické. kazateli,mistru Janu Husovi /asi 1371 - l415/.Dříve se to-
to náměstíčko nazývalo Oberer marktplatz - Horní náměstí a bylo
poměrně menší nežli je dnes.V letech 1948 - 1950 zde bylo zbořeno ně-
kolik starých domů /čp.31,34,35,150,163,225/,čímž se náměstíčko
rozšířilo.
V domě čp.267 žil dlouholetý člen hasičského sboru v Hranicích,
Oldřich Šrámek rodák z Plzně-Boletce,který se zasloužil v poválečných
letech po II.světové válce o obnovení a akceschopnost hasičského
sboru v Hranicích.
Domy v této ulici dle čp. 17,156,267,504.

seznam
 


Janáčkova ulice

Tato ulička je jakousi spojnicí mezi ulicemi Vilovou a Zborovskou.
Dříve se této Částí obce kde se ulička nachází říkalo Neue Welt -
Nový svět.Tato čtvrt vyrostla v dobách mezi světovými válkami,byla
to čtvrt hranických textiláků a dělníků,kteří si zde stavěli malé
rodinné domky obklopené malými zahrádkami.
V roce 1946 se hraničtí radní rozhodli pojmenovat tuto uličku po známém
českém hudebním skladateli Leoši Janáčkovi /1854 - 1~28/.který
byl mimo jiné také ředitelem varhaní školy v Brně.V roce 1925
obdržel také čestný doktorát Brněnské univerzity.
Domy v této ulici dle čp. 526,538,571,574,577.

seznam
 


Jiráskova ulice

Ulice svažující se z polí mírným spádem k vodní nádrži v
pastvinské ulici dostala své jméno Jiráskova v roce l946.Jiráskova snad
proto,že zde několik domků připomíná dobu kdy Alois Jirásek žil.Hlavně
domek čp.327 je nápadně podobný rodnému domku A. Jiráska v Hronově.
Horní část této ulice pojímá také roztroušené domky v polích a
hospodářskou usedlost "U Nováka" čp.108.V těchto místech v minulosti
stávalo několik zemědělských dvorů a této výšině se říkalo
Galgendorf - Šibeniční vrch.Prý zde stávala šibenice určená k popravám,zda
se jí někdy použilo není nijak historicky doloženo.Dolní části ulice
se říkalo Meierhof - Majerův dvůr.
Alois Jirásek 1851 - 1930 byl profesorem dějepisu v Litomyšli a
Praze,spisovatel a dramatik,autor realisticky historických románů z
českých dějin.
Domy v této ulici dle čp. 108,164,178,327,352,659,761,850.

seznam
 


Karlova ulice

Dříve bezejmenná ulička odbočující z Ašské ulice směrem do ulice U
starého nádraží.Je to spíše jakási stezka spojující tyto ulice.
Název získala po schválení Městským zastupitelstvem v roce l990,po
zdejším občanu Karlu Pickovi,který v této ulici bydlel v domě čp.
6l8.Byl významným českým textilním odborníkem,který se vždy stavěl
proti rušení zdejšího textilního průmyslu a převáženi textilních
strojů do vnitrozemí v letech 1948 - 1950.Karel Picka /1911- 1991/
až do svého odchodu do důchodu pracoval vždy jako vedoucí na některých
pracovištích zdejších textilních závodů (Rossbašská,Ohara Studánka).
Jmenovaný byl také vášnivý. zahrádkářem a dlouholetým funkcionářem
zahrádkářské organizace v Hranicích.
Domy v této ulici dle čp. 618,702,704,735.

seznam
 


Krásné údolí - část obce

Projdete-li dolní částí Ruské ulice a odbočíte-li do ulice Šumavské,
otevře se vám pohled do údolí nesoucí od roku 1990 název Krásné údolí.
Je to opravdu přilehající pojmenování tohoto velkého údolí,kde je
roztroušeno několik rodinných domků a domů.Dříve zde stálo také ně-
kolik zemědělských usedlostí.Pramení zde pod domem čp.277 také
Bezejmený potok,který směřuje svým tokem do Růžového údolí,přes
bývalou skládku domovního odpadu.Zde se vlévá do Hranického potoka
(dříve Lazarova).Němečtí obyvatelé našeho města nazývají toto údolí
Pfannenstiel, což se dá těžko přeložit a znamená to něco jako pekáč s uchem.
Domy v této ulici ale čp. 277,401,418,464,488,623,655,712,7l5.

seznam
 


Krásňany - část obce

Dříve se této části obce na hraničním přechodu Hranice - Bad Elster,
směřující do Saska říkalo Landschulz dle jména hostinského a majitele
bývalé zdejší restaurace "Švýcarský dvůr"v domě čp.406,Gustava Landschulze.
Dnešní český název Krásňany,dala této části obce skupina vojáků -
příslušníků zdejší Pohraniční stráže ze Slovenska od Bratislavy,
kteří zde vykonávali svoji prezenční službu jako pohraničníci v letech
kolem roku 1960.Útvar Pohraniční stráže zde byl umístěn v budově
čp.766,bývalé celnici,dnes Domov důchodců.
V domě čp. 763 ,zde na Krásňanech žil se svojí rodinou Michal Amrich"
rodák ze slovenského Prešova,vášnivý včelař,zahrádkář ale také
veřejný funkcionář.Mnoho let pracoval jako poslanec Městského národního
výboru v Hranicích.Jako včelař pečoval o 40 včelstev,což je asi
největší počet držených včelstev jednou osobou u nás v Hranicích.
Zemřel v roce 1984 na leukémii.
Domy v této části obce dle čp. 437,438,455,480,481,595,615,645,658,
684,695,696,701,714,741,763,766.

seznam
 


Krátká ulice

Dříve bezejmenná ulička spojující Husovo náměstí se Soukennou ulicí.
Své jméno nese od roku 1990 kdy je schválilo Městské zastupitelstvo.
Jméno bylo odvozeno od délky ulice.
Domy v této ulici dle čp. 13,15,231,425.

seznam
 


Luční ulice

Název této ulice byl dán v roce 1946 a vycházelo se z té skutečnosti,
že ulice odbočuje z ulice Pastvinské a směřuje dále do polí
a luk na západní straně města.Dříve se této části obce,kde se
Luční ulice nachází říkalo Meierhof - Majerův dvůr.
Současní obyvatelé zdejších rodinných domků v této ulici vyhlásili
tuto ulici jako ulici nekuřáků a také jako raritu vyvěsili s tímto
názvem uliční tabuli u jednoho z domů.
V ulici je také bývalý textilní závod Fritz Hendel,vyrábějící
nábytkovou látku.Později Ohara která v roce 1966 zde zastavila výrobu
a objekt byl přebudován na ubytovnu pro zaměstnance podniku.
Jedná se o tovární objekty čp.493 a 547.
Domy v této ulici dle čp. 111,283,493,507,547,629,679,680.

seznam
 


Máchova ulice

Ulice tak byla nazvána již v roce 1946 podle českého básníka Karla
Hynka Máchy /1810 - 1836/,který byl v tehdejší době představitelem
českého romantismu.Zemřel velmi mlád,ihned po ukončeni studií,na
tuberkulozu.
V této ulici se plánovalo v osmdesátých letech s výstavbou většího
počtu rodinných domků.Byl vypracován územní plán těchto stavebních
pozemků včetně inženýrských sítí.Byly však postaveny zatím pouze
dva domky.
Na pozemcích v této ulici stával větší tovární objekt čp.482
strojírenské firmy br.Bochmanové,v poválečných letech byl zde národním
správcem Jan Saudek,bývalý letec RAF,který v roce 1948 opustil ČSR
aby nebyl zatčen.Továrna byla v roce 1960 zbořena.
Domy v této ulici dle čp. 490, 491 ,862,863.

seznam
 


Masarykovo náměstí

Masarykovo náměstí v Hranicích změnilo v poválečných letech velice
svůj vzhled,byly zbořeny staré polodřevěné budovy a nahrazeny panelovou
výstavbou bytů,ale měnily se také názvy tohoto náměstí.Němečtí
obyvatelé jej nazývali Marktplatz.Po roce 1945 se říkalo pouze
Hranické náměstí.Další jméno dostalo opět po roce 1951 - náměstí
Pohraniční stráže.To v době kdy na státní hranici k její ostraze
nastoupilo vojsko Pohraniční stráže.Další změna opět nastala 28.9.199O
kdy Městské zastupitelstvo schválilo název Masarykovo náměstí a to
na počest prvního prezidenta republiky T.G.Masaryka/1850 - 1937/.
Změna názvu náměstí nastala pod vlivem událostí 17.1istopadu 1989.
Domy v této ulici dle čp. 40,47,48,126,435,666,691,751,816,817,818,
819,820,821,822,823,824,825,845,875.

seznam
 


Mírová ulice

Tato ulice svůj název dostala v roce 1946,v době kdy se proklamovalo
konečné vítězství nad fašismem,konec války a naděje,že podobné
válečné utrpení jaké bylo v poslední válce se již nebude opakovat.
Dříve se části obce kde je tato ulice říkalo Neustadt - Nové město.
Tato část obce - Nové město se rozkládala s větší částí kolem rybníka
"Jůňák"a většina zde stojících malých domků se však do dnešních dnů
nedochovala.
Domy v této ulici dle čp. 230,403,558,640,746.

seznam
 


Náměstí Mládeže

V části města mezi ulici Husovou a U pošty proti restauraci Beseda
byl dříve velký obecní rybník,který byl v letech 1912 - 1913 za-
sypán a zřízen zde městský park.Tím vznikl název tohoto místa -
Parkplatz - park.V roce 1959 u příležitosti 10.výročí vzniku
Pionýrské organizace v Hranicích byl zde vybudován pomníček a náměstí
pojmenováno na Náměstí pionýrů.V roce 1990 bylo toto náměstí s
parkem s vzrostlými lípami přejmenováno na náměstí Mládeže:
Domy na tomto náměstí dle čp. 214,688.

seznam
 


Na Dolíšce

V této odlehlé Části obce,po pravé straně státní silnice směrem
na obec Pastviny,stával do roku 1949 starý dřevěný mlýn čp.106,
který v1astnila od 14.sto1etí rodina Knöckelů.Do roku 1945 se ta-
to část obce nazývala Bahnelbrücke.Po II.světové válce byl tento
německý majetek státem zkonfiskován a mlýn prodán mlynáři Václavu
Dolíškovi.Časem se zde začalo říkat Na dolíšce,třebaže po mlýnů
nezbyla žádná památka,zůstal jen rYbník o velikosti 1 hektaru.Do-
líček kde mlýn stával byl zasypán časem odpadem z města a
brusírny skla v Hranicích.
Domy v této části obce dle čp. 106,184,207,454,783.

seznam
 


Nádražní ulice

Název této ulice vznikl výstavbou nového nádraží v Hranicích v té-
to ulici v roce 1906.Trať která zde vznikla spojovala Aš a Hranice
se Saským městem Adorf.U nádraží byl postaven hotel Küss čp.521 s
restaurací a uličním kioskem.Byla zde také umístěna četnická sta-
nice.Ve dvacátých letech / v době nezaměstnanosti/,byla tato ulice
vydlážděna včetně části nádraží kde se vykládalo uhlí pro město a
zdejší průmysl.Hranické nádraží má svoji dobrou i špatnou historii.
Dobrá je ta,že tato trať spojovala Čechy se Saskem a pokud
hranický průmysl prosperoval,prosperovala i železniční doprava.
Špatné je to,že v roce 1945 bylo přerušeno spojení do Saska a 23.5.
1998 byla zrušena úplně doprava na trati Aš - Hranice.V tento den
přijel poslední vlak do Hranic.(dnes opět obnovena)
V minulosti sloužila tato ulice také jako seřadiště pro účely
různých průvodů a slavností které se v Hranicích konaly.
DomY v této ulici dle čp. 423,521,522,523,524,744,807,858.

seznam
 


Nad nádražím

Ulice odbočuje z Ruské ulice a vede v těsné blízkosti nad nádražím,
které bylo postaveno v roce 1906,Uvedený název pravděpodobně
dostala ihned po dostavbě tohoto nádraží.Ulice vede dále směrem
do Krásného údolí podél lesa.Silnice má nezpevněný povrch.Mimo
starších rodinných domků jsou zde i moderní vilky.
Za jasného počasí je od domku čp.514 krásný výhled do
Saska - Vogtlandu jak je tento kraj nazýván.
Domy v této ulici dle čp. 514,515,543,636,643,604,717,734,747,777.

seznam
 


Návrší

Návrším se nazývá část obce od horní části Ruské ulice /od továrního
objektu bývalé Krajky/směrem přes pole ke státní silnici vedoucí
do Aše.Je zde několik roztroušených rodinných domků libovolně
postavených ve třicátých letech,ke kterým nevedou ani zpevněné
komunikace.V zimním období zde obyvatelé mají problémy se sněhem
nebo s blátem při zprůjezdnění vozovek.
Název této části Obce se začal používat pravděpodobně již v roce
1945,možná i dříve.
Domy v této části obce dle čp.632,677,693,728,749,764.

seznam
 


Na Vodárně

Této části obce uprostřed lesního masívu směrem na Pastviny po
pravé straně od silnice nedaleko rybníka Na dolíšce se v minulosti
říkalo Ziegelhütte - Cihlová bouda.To je odvozeno od toho,že
se zde těžila ve 20.1etech hlína pro cihelnu,která byla postave-
na ve Studánce u rybníka v místech dnešního prostranství
s restauračním kioskem.Ta později zanikla a s ní i těžba hlíny.
V letech 1963 - 65 zde byla postavena Městská vodárna.Muselo jí ustoupit
několik starších rodinných domků.Vodárna zásobuje pitnou
vodou celou hranickou oblast.
V roce 1951 - 52 zde byla postavena vodárna pro potřeby brusírny
skla v Hranicích,která dodává do tohoto závodu průmyslovou vodu.
Domy v této části obce dle Čp. 683,853,854.

seznam
 


Na Vyhlídce

Tato část obce vznikla koncem třicátých let jako sídliště,které
však nebylo v důsledku zahájení druhé světové války dokončeno -
dolní část sídliště a celkové odkanalizování.Název Siedlung se
používal až do roku 1990,kdy Městské zastupitelstvo schválilo
název Na vyhlídce a zahrnulo sem i několik roztroušených domků,
které dříve patřily do části obce nazývané Einöde - Samota,která
však po roce 1950 zanikla a tato místa se nyní nazývají Na babičkách.
Budování tohoto sídliště má i smutnou historii,neboť zde za tehdejší
vá1ečné situace zahynulo několik sovětských válečných zajatců.
Nedaleko tohoto sídliště je umístěna kovová věž k přenosu televizního
signálu a vodojem městské vodárny.Je zde také triangulační
bod - kámen s letopočtem 1808 od kterého se provádělo přesné
zaměřování zemských hranic.Výšina je 628.45 metrů nad mořem.
Domy na tomto sídlišti dle čp. 158,204,273,315,329,648,671,672,
716,727,786,787,788,789,790,791,792,793,794,
795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,
806,808,812,813,814,815,856,857.

seznam
 


Nad Přehradou

Několika malým rodinným dOmkům v lesním masívu vpravo pod silnicí
do Trojmezí se říkalo v minulosti Horní Trojmezí,přestože toto
místo je na katastrálním území Hranice.Vznikem vodní přehrady Troj-
mezí v letech 1970 - 1974 zde vznikla rekreační oblast.Bylo zde
postaveno několik rekreačních. chat a rodinné domky se změnily na
chalupy.V roce 1990 byla tato část obce Městským zastupitelstvem
nazvána Nad přehradou,což odpovídá její poloze.
Domy v této části obce dle čp. 598,599,617,625,633.

seznam
 


Na Píšovce

Tato ulička byla vždy bezejmenná s nezpevněným povrchem vozovky.Té-
to části obce se v minulosti říkalo Meierhof - Majerův dvůr.V té-
to uličce za domem čp.771 bývalo malé cvičiště Dělnického tělový-
chovného spolku v Hranicích,vybudovaného v roce 1928.Hrála se zde
také závodně házená.Na uvedeném. cvičišti nyní stojí rodinný domek
čp.850 a cvičiště pro koně,
Městské zastupitelstvo zvažovalo název této uličky a přijalo název
Na píšovce proto,že v této uličce v domě čp.545 bydlela paní Anna
Píšová se svým manželem.Jmenovaná byla známa u nás jako členka
ochotnického divadla v Hranicích.Ve svém osobním životě se zabývala
chovem koz a měla v držení obecního plemenného kozla.
Domy v této ulici dle čp. 545,771.

seznam
 


Nad tratí

Ulička,dříve bezejmenná,leží nad železniční tratí Aš - Hranice.
Odbočuje nad viaduktem vpravo z Ašské ulice příkře k prvním domkům.
V horní části ústi do ulice Dobrovského.V roce 1990 byla pojmenována
Nad tratí,protože inspirovala navrhovatele právě její poloha
právě nad železniční tratí.Je zde několik pěkných vilek ve velkých
zahradách.V jedné z nich,v čp.743 žil Karel Brožek,první poválečný
předseda Místního národního výboru v Hranicích.
Pro motoristy je tato ulice poměrně obtížná svou příkrostí,zákruty
a úzkou vozovkou.
Domy v této ulici dle čp. 627,647,725,743,843.

seznam
 


Nová ulice

Vznikla v roce 1972 po dokončení nové bytové výstavby v ulici U
pošty.Utvořila se tak spojnice mezi Českou a Slovenskou ulici.Svůj
název dostala v roce 199O.
Domy v této ulici dle čp. 835,836,837,838.

seznam
 


Pastvinská ulice

Je pokračovatelkou Žižkovi ulice od místa kde jí přetíná ulice Vilová.
Je výpadovou silnicí z města směrem na obec Pastviny,proto tento název.
Vede kolem Tomšova rybníku /tomšák/a dvou zahrádkářských
osad Českého zahrádkářského svazu v Hranicích,které zde vznikly v
letech 1977 a 1979.V horní polovině ji přetíná viadukt železniční
tratě Aš - Hranice
Domy v této ulici dle čp. 678,757.

seznam
 


Potoční ulice

Dříve bezejmenná s velmi špatným stavem komunikace.Táhne se podél
Hranického potoka a vyúsťuje z Nádražní ulice směrem do ulice v
růžovém údolí.V ulici stojí v nedobrém stavu hospodářská usedlost,kde v
poválečných letech velmi dobře hospodařil Ondřej Koman,pocházející ze
Slovenska.V padesátých letech kdy i v Hranicích vrcholila kolektivizace
zemědělství stále odmítal vstoupit do JZD v Hranicích /Jednotné
zemědělské družstvo/.Koncem padesátých let však byl přinucen
různými prostředky do tohoto družstva vstoupit.
V dolní části této ulice byla v roce 1990 - 1991 postavena moderní
čisticí stanice odpadových vod s kapacitou pro 5.000 obyvatel.Své
jméno dostala v roce 1990.
Domy v této ulici dle čp. 86,197,2l7,484,567,869.

seznam
 


Polní ulice

Postraní ulička odbočující vlevo z Habrmanovi ulice a vedoucí podél
několika rodinných domků do polí,proto Polní.Od této skutečnosti
bylo proto odvozeno její jméno které obdržela v roce 1990.
Domy v této ulici dle čp. 419,473,756.

seznam
 


Prameni ulice

Tato prudce stoupající ulička odbočuje v polovině Ašské ulice směrem
vlevo a oklikou se v horní části Ašské ulice do ní vrací.Svůj
název dostala v roce 1990 podle pramene - soutoku,který zde vytékal
v místech,kde dříve stávaly velké hospodářské usedlosti čp.77,78 a 79.
Ženy zde máchaly prádlo a většina obyvatel zde stojících rodinných
domků používala tuto vodu ve svých domácnostech.
V minulosti se této části obce říkalo Klementshöhe - Klementinská
výšina.
Raritou v této ulici byla hospodářská usedlost čp.77 - Baumanův
statek,která již v třicátých letech byla mechanizačně tak na úrovni,
že byla vyhlášena jako nejdokonalejší zemědělské hospodářství na
tehdejším Ašském okrese.
Domy v této ulici dle čp. 566,570,576,649,707.

seznam
 


Ruská ulice

Po druhé světové válce bylo zvykem dávat všechna pojmenování a to
nejen ulic,do souvislosti s naším osvobozením v roce 1945.Tak také
dostala Elsterská ulice v roce 1946 nový název - Ruská.Své pravé
opodstatnění však tento název získal až v roce l968,kdy touto ulicí
přijely do našeho města z bývalé NDR /Německá demokratická re-
publika/tanky Varšavské smlouvy,aby u nás potlačily kontrarevoluci.
V této ulici stojí objekt závodu Krajka Kraslice,vyrábějící v
minulosti záclony.Provoz zde byl ukončen v roce 1998 po rekonstrukci
tohoto objektu.V domě čp.784 byl ústav sociální péče pro mentálně
postižené muže,který byl v roce 1995 přemístěn do Házlova,do
bývalých kasáren sovětské armády "Na patě".Poté tu byl "Noční klub".
Ulice odbočuje z Ašské ulice vlevo nad železničním viaduktem a
směřuje na Krásňany k hraničnímu přechodu pro pěší Hranice - Bad
Elster,který byl od roku 1945 uzavřen a opět otevřen v roce 1996.
Domy v této ulici dle čp. 73,264,431,444,460,559,573,586,588,621,
676,720,723,752,784.

seznam
 


Saské údolí

Saské údolí dříve nazývané Längenau - Dlouhá niva se táhne od saských
hranic na Krásňanech směrem k silnici z Hranic do Aše.V horní
části údolí jsou silné vodní prameny a studny pro domov důchodců.
Nalézají se zde také dva lesní rybníky a pramení zde potok Rokytnice
protékající údolím a směřující dále do Trojmezí,Kaiserův hamer
a do Bavorska.Saské údolí bylo v dobách budování socialismu u nás
používáno Pohraniční stráží jako střelnice.Název Saské údolí je
užíván od roku 1990.
Domy v této části obce dle čp. 517,601,709.

seznam
 


Slovenská ulice

Po druhé světové válce osidlovali město Hranice také lidé ze
Slovenska.Na jejich počest by1a pravděpodobně v roce 1946 pojmenována
jedna z hranických ulic.Jedná se o ulici vedoucí z Masarykova náměstí
kolem panelové výstavby,zdravotního střediska vzhůru do polí
a dále polní cestou kolem triangulačního kamene z roku 1808 Na vy-
hlídku.V této ulici stávala hospodářská usedlost čp.l a hospoda u
Bílého koně čp.2 které ustoupily nové bytové výstavbě.V domě čp.
740 žil se svojí rodinou František Lehečka,velitel RG /Revoluční
garda/který přišel jako první Čech v roce 1945 do Hranic s oddílem RG.
Domy v této ulici dle čp. l29,580,740,785.

seznam
 


Soukenná ulice

Soukenná ulice dostala svůj název v roce 1946.Je zde velký podnik,
bývalá textilka postavená v roce 1910 továrníkem Josefem Frankem.
V poválečných letech po druhé světové válce po různých změnách se
podnik stává součástí národního podniku Ohara Aš,který je později
zařazen pod Textilanu Liberec.V roce 1993 Ohara zde ukončuje svoji
činnost a závod získává firma Bohemia Flakony a.s.,která zde
provádí potisk skla.
V sedmdesátých letech se zde v této ulici vybudoval komplex jeslí a
mateřské školky.Po zrušení jeslí v roce 1992 byla do těchto pavilonů
přestěhována Městská knihovna,Školní jídelna a Družina mládeže.
V domě čp.294 žil Vladimír Dvořanský který v druhé světové válce
jako příslušník tankového sboru Rudé armády prošel se svým tankem
od Moskvy až do Berlína.Byl původem Čech.
Domy v této ulici dle čp. 131,294,556,568,844.

seznam
 


Sportovní ulice

Původně tato ulice,která se tak jmenuje od roku 1946,vedla
z Husovi ulice kolem školy.To ještě nebyla postavena přístavba této
školy.Vedla kolem budovy Sokolovny nad kterou se napojovala na
polní cestu vedoucí k Farskému lesu a dále k restauraci Grenzschänke
na saské straně.(Restaurace byla v roce 1990 zbořena).
V letech 1982 - 83 byla tato ulice prodloužena od Sokolovny přes
zdejší zahrady směrem na Husovo náměstí.Tím vznikla nová
komunikace jako přístupová k novým bytovým domům čp.846 a 847.
V této ulici stojí budova Sokolovny,vybudované v roce 1933 zásluhou
továrníka Josefa Franka.Pod ní je fotbalové hřiště vybudované
z malého cvičiště v roce 1951,tribuna z roku 1959 a tenisový kurt.
Tento sportovní areál byl vybudován zásluhou města.
Domy v této ulici dle čp. 634,685,705,736,745,755,846,847,860,861
870.

seznam
 


Šumavská ulice

Název od roku 1946.0dbočuje z Ruské ulice v místech kde dříve
stával velký tovární objekt "Rossbašská",který byl součástí továren
firmy Br.Uebelovi,později Hrako,které vyráběly světoznámé koberce.
Objekt byl od roku 1958 užíván závodem Mototechna Plzeň
jako sklady a nakonec v roce 1987 bezmyšlenkovitě demolován
odstřelem.Tato ulice ústí v horní části do Krásného údolí.Svoje
jméno pravděpodobně dostala od stavení horského typu,která zde
stávala a některé ještě stojí.Ovšem přestavbou a modernizací dnes
dostaly jinou tvář.
Domy v této ulici dle čp. 374,532,552,675.

seznam
 


Tovární ulice

V minulosti tato ulice neměla svůj název.Této části obce se říkalo
Mittelort - Střed města. Od roku 1946 nese název Tovární .Je to
kratší ulice vedoucí kolem několika továrních budov bývalé kobercárny
Br.Uebelových,později Brusírny plochého skla a výroba zrcadel,
největší tohoto druhu v bývalém Československu.VzniklA v roce
1951.V místech stávající opravny automobilů firmy Motyčka stávala
velká hospodářská usedlost patřící ke kobercárně.V domě Čp.541
se vyráběl žaludeční likér "Stöss".Tato výrobna po odsunu německých
obyvatel v roce 1946 zanikla, začala však vyrábět v bývalé NDR,
v saském Oelsnitz
Domy v této ulici dle čp. 348,428,510,541,748.

seznam
 


Tylova ulice

Když se v roce 1946 rozhodli představitelé našeho města pojmenovat
některé ulice po českých velikánech,neopomněli ani na Josefa
Kajetána Tyla (1808 - 1856),českého spisovatele a dramatika,
skladatele naši národní hymny "Kde domov můj", která se poprvé zpívala
v opeře "Fidlovačka". .
Ulice lépe řečeno ulička se nalézá poblíže továrního objektu
podnikatele ing.Sejrka který stojí v bývalém Střeleckém parku
(Schüzenplatz),kde ještě po 1.světové válce byla střelnice
Ostrostřeleckého spolku v Hranicích.Za 2.světové války bylo toto prostranství
užíváno jako zajatecký tábor pro sovětské zajatce, kteří
pracovali v hranických závodech,v zemědělství a při jiných pra-
cech.
Domy v této ulici dle čp. 391;468,178.

seznam
 


 ulice U Kina

Jméno této ulice je odvozeno od městského kina, které je zde v
budově čp.85l.Dříve tato budova sloužila jako školní tělocvična.
Kino zde bylo zřízeno v roce 1951 a jako širokoúhlé kino první na
ašsku v roce 1960.
Před rokem 1951 bylo kino v sále restaurace Růžové údolí,která
dnes již neexistuje.Bylo to vůbec první kino v Hranicích a mělo
název Kino Imperiál.
Domy v této ulici dle čp. 654,662,699,851.

seznam
 


ulice U Starého nádraží

Po prvním hranickém nádraží, které bylo v provozu od roku 1885 do
roku 1906 zbyl jen název ulice kde tato železniční stanice stávala.
Ihned po jeho zrušení a přemístění do Nádražní ulice se zde
začalo říkat U Starého nádraží.Staniční budOva čp.421 zde stávala
ještě v roce 1958,kdy byla pro zchátralý stav demolována.
Staré nádraží z let 1885 bylo konečnou stanicí na železniční trati
Aš - Hranice.V roce 1906 byla postavena nová nádražní budova
včetně veškerého nádražního zařízení a železniční trať z
Aše do Hranic prodloužena do saského Adorfu.
V roce 1945 vzhledem k mezinárodní situaci byla trať z Hranic do
Adorfu zrušena,koleje demontovány a převezeny do Sovětského svazu
jako válečná reparace.
V roce 1998 byla dočasně zrušena celá trať Aš - Hranice nesmyslným
rozhodnutím české vlády, když předtím byla celá trať včetně mostů
rekonstruována nákladem mnoha milionů korun.Tak mělo město Hranice
odříznuto od vnitrostátní železniční dopravy.
Domy v této ulici dle čp. 394,575,700,711.

seznam
 


ulice U hřbitova

Jméno této ulice vychází ze skutečnosti, že směřuje z Masarykovo
náměstí po prudce stoupající,nezpevněné komunikaci směrem k zadní
části hranického městského hřbitova.Dříve zde stávalo několik
starých historických domů a velká tovární budova čp.424 firmy
Gustav Händel,kde se vyráběly kravaty, tvrdé límečky,čepice,
klobouky a také frézy,které se vyvážely do Turecka.
V domě čp.534 bývala výrobna likérů firmy Jäger
která se později sloučila s firmou Richter,vyrábějící známý bylinný likér.
Později objekt odkoupila Tesla n.p. Hranice a používala jako sklady.
Domy v této ulici dle čp. 55,534.

seznam
 


ulice U Pošty

Jméno této ulice vzniklo v době kdy zde byl postaven v roce 1934
nový Poštovní úřad čp.760.Dříve se užíval název ulice U Parku.
Ulice vede z Masarykovo náměstí na Náměstí Mládeže,kde je park
založený v roce 1913 na místě obecního rybníku.V ulici U Pošty je
mimo pošty také Městská radnice,dům čp.182.
V minulosti zde stávalo několik starých domů - čp.2 hospoda U
Bílého koně,čp.4 řeznictví U Pališky,čp.591 tovární objekt firmy
Beck,později Tosta.Tyto domy v roce 1971-72 ustoupily nové
bytové výstavbě v této ulici.
Domy v této ulici dle čp. 7,182,616,628,760,831,832,833,834.

seznam
 


Údolní ulice

Název vznikl v roce 1946 a při pojmenováni se vycházelo z položení
této části obce.Ulice se nachází v jakémsi údolíčku vedoucího
z Husova náměstí směrem vzhůru,kde se spojuje s Husovo ulicí,
vedoucí ve směru na Ebmath.Významnější budovou je zde dům čp.
583, kde dříve firma Götz vyráběla záclonovinu. Později sloužila
tato dílna jako truhlárna Komunálních služeb v Hranicích.
Majitel výrobny záclonovin Max Götz byl za nacistického režimu
uvězněn a popraven pro svůj protinacistický postoj.
Domy v této ulici dle čp. 132,133,309,583.

seznam
 


ulice V Růžovém údolí

Tato ulice nese svůj název pravděpodobně již od l7.století,kdy
zde vznikala tato část naší obce.Dříve se tak říkalo celému údolí
vedoucímu až k samým saským hranicím.Stávalo zde několik
velkých zemědělských usedlostí a na potoce Lazarův mlýn,údolí
protínala zemská stezka spojující Hranice se saským Adorfem.Počátkem
století zde při potoce vznikly dvě továrny.Barevna firmy Uebel čp.409
kde dnes jsou garáže a pily firmy Rešetár.Dále čp.499 firmy Bloss a Sturm, výroba záclonovin.
Po ukončen~ výr08Y v roce 1949 zde místní JZD zřídilo prasečák.
Dále zde by1 dán v roce 1932 do užívání Domov pro přestárlé tkalce
za přispění ašského továrníka Gaipela - dům čp.12.Byl zde také postaven dům čp.88
nemocenskou pojišťovnou,kde byl obvodní lékař,zubní ambulance a také
městské lázně.Dnes je zde útulná restaurace která převzala jméno
po již neexistující restauraci Růžové údolí.
Domy v této ulici dle čp. 12,87/1,87/2,269,366,417,622,635,698,88.

seznam
 


ulice V Polích

Této ulici byl dán název v roce 1990 neboť těchto několik domků
zde stojících jsou obklopeny polnostmi a tudíž jsou přímo v polích.
Název tedy přiléhavý.
V jednom z domků v těchto místech se stala vražda.Domek dnes již
neexistuje.Bylo to asi v roce 1948.Bydlel zde jakýsi inženýr,pracující
v některé ze zdejších textilek,se svým synovcem.Najednou
oba zmizeli.Názor policie i obyvatel byl ten, že utekli " za kopečky"
jak se tehdy říkalo když někdo přešel do západního Německa.
Po roce byl však mrtvý inženýr nalezen dětmi ve studni opuštěného domu.
Podezřelý synovec byl zatčen na Slovensku,usvědčen a po zásluze odsouzen.
Domy v této ulici dle čp. 378,379,546,572,613,681,772.

seznam
 


Vítězná ulice

Pod dojmem vítězství nad zlem ve II.světové válce /1939 - 1945/
se v těchto poválečných letech dávala jména tohoto typu i ulicím.
Takovou máme i v Hranicích.Vede z Masarykovo náměstí na křižovat-
ku ulic. Nádražní a Vilová,dále vede jako ulice Ašská.Dříve se ta-
to ulice jmenovala celá Ašská.
Tato ulice v poválečných letech doznala velkých změn.Zmizely staré
dřevěné domy.V roce 1964 zde byl postaven panelový dům s 27
bytovými jednotkami,v roce 1970 moderní obchod masa a potravin
družstvem Jednota Cheb,benzinové čerpadlo v roce 1972 a rozšířena
komunikace ústící do náměstí.Zde musel ustoupit dům čp.93.
Bývalá textilka vyrábějící dříve nábytkovou látku B.Händel čp.548,
později sklady skla a bednárna hranické brusírny skla stále zeje
prázdnotou a čeká buď na znovuotevření nebo demolici.
V domě čp.433 se do roku 1947 vyráběl žaludeční likér firmou Richter,
která poté přesídlila do Bavorského Hofu.V ulici je také známá restaurace.
Domy v této ulici dle čp. 91,138,433,462,548,663,690,826,827,828,859.,

seznam
 


Vilová ulice

Vilová ulice začíná křižovatkou ulic Nádražní, Ašská a Vítězná,
vede až na samý konec města směrem na Trojmezí.Svůj název dostala
již v roce 1946 díky krásným vilám a zahradám v její horní
části.Je to jedna z mála ulic v Hranicích,které se díky těmto
vilám a pěkným domkům,vyhnula demoliční mánie tehdejší
"Pevné hrázi míru a socialismu" u nás.
I přesto zde došlo k zničení nové vily čp.733 požárem.Bydlelo zde
několik svobodných učitelů.Lační tance se vypravili na jeden z
plesů v roce 1952.Poslední z nich,když odcházel,zapomněl vypnout
žehličku,kterou si přežehlil puky na svých kalhotách.Když zrána
přišli domů,dům již nestál. ,
V této ulici byl také v poválečných letech zaznamenán velký
stavební ruch.V bývalé továrně Pohl a spol.bylo v roce 1950 zřízena
traktorová stanice a později zde byl postaven velkokapacitní kravín
pro 360 dojnic a dva dvojdomky pro zaměstnance statku v Hranicích.
Statky také postavily v roce 1969 pro své zaměstnance panelový dům
o šesti bytech.V roce 1995 zde byl dán do provozu nový
tovární objekt podnikatelem ing.Sejrkem.
Domy v této ulici dle čp. 426,452,486,508,527,528,536,537,638,644,706,718,730,731,732,733,753,754,
762,775,729,739,740,741,742,855,873.

seznam
 


Zahradní ulice

Je to jedna z ulic v Hranicích,která nese svůj název od roku 1946.
Dříve se jmenovala Střelecká - Schützenstrasse.Zahradní snad proto,
že zde je několik pěkných vilek s velkými zahradami,které byly
v minulosti užívány jako Mateřská školka a Jesle pro hranickou
drobotinu.Je zde také katolický kostel Navštívení p.Marie z roku
1894 a hlavní budova zdejší sklárny čp.492 užívanou firmou BEPOF
s.r.o.Jsou zde také dva panelové domy postavené v roce 1992.
V domě čp.371 žil Bohumil Povolný,hranický divadelní ochotník a
loutkář,pocházející z východních Čech - Žirovnice.
V domě čp.446 žil a také ordinoval první poválečný lékař
v Hranicích MUDr.František Haisler.
Domy v této ulici dle čp. 114,229,268,371,427,446,466,467,472,492,554,561,651,759,866,867.

seznam
 


Zborovská ulice

Na počest Československých armádních legií bojujících v 1.světové
válce na různých evropských bojištích byla pojmenována ulice
vedoucí od křižovatky ulic Vilové a Tovární směrem k továrnímu
objektu bývalé Tesly a dále do polí směrem na Trojmezí.
Zborovská byla vybrána proto,že naše legie svedla právě v Rusku
u Zborova jednu z největších vítězných bitev proti rakouské armádě.
Bylo to 2.července 1917.Naše legie zde také bojovaly po boku
již rozpadávající se carské armády proti bolševické revoluci.
Legie v Rusku čítaly na 40.000 mužů.
Ve zborovské ulici čp.587 stojí tovární objekt,který v současné
době je nevyužíván.Dříve zde firma Zierold vyráběla brokáty,v
poválečných letech sloužila jako sklad textilního zboží firmy
Centrotex a od roku 1956 jej převzala Tesla Praha n.p.která zde
vyráběla monitory pro televizní vysílání.
Domy v této ulici dle čp. 112,494,495,496,500,502,509,511,518,563,587.

seznam
 


Žižkova ulice

Když v roce 1946 přistoupil Místní národní výbor v Hranicích k
novému pojmenování ulic,byla jedna z nich vedoucí od křižovatky
ulic Vilová a Pastvinská směrem na Masarykovo náměstí,pojmenována
po Janu Žižkovi z Trocnova /1360 - 1424/.V mládí se stal Žižka,
chudý zeman nižším velitelem pražské posádky za panování krále
Václava IV.Byl horlivým příznivcem Jana Husa.Po upálení Husa
odchází v roce 1419 z Prahy a stává se velitelem husitských vojsk.
V roce 1424 při tažení na Moravu 11.října umírá.Za jeho velení
v mnoha bitvách s nepřáteli naší země,nebyl nikdy poražen.
V ulici stojí nevyužívaný tovární objekt čp.429 o který v současné
době projevila zájem hranická stavební firma Schmied.
Domy v této ulici dle čp. 118,209,226,429,848.

seznam


 

 nahoru